Genk Loopt

6de editie - 6 mei 2018

VKW Limburg Bedrijvenloop

VKW Limburg

Bedrijven die wensen deel te nemen aan de VKW Bedrijvenloop nemen best contact op met Gert Schreurs (gert.schreurs@vkwlimburg.be – T. 011/24 95 06).