Privacybeleid

Het stadsbestuur van Genk is begaan met jouw online privacy en weet dat je daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om jouw privacy in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website te respecteren.

Registratie van persoonsgegevens

Op de website van de stad Genk worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld.
Zo kan je als bezoekers van ons e-loketvia e-formulieren diverse meldingen indienen, producten (dienstverlening) aanvragen, solliciteren enz. Op die manier worden een aantal identieke taken aangeboden zoals bij een fysiek bezoek aan onze balies. Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, dient je persoonsgegevens in te vullen als je van deze services gebruik wil maken.
Dit is ook nodig wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, wanneer je informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd.
De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van:

Stadsbestuur van Genk
Stadsplein 1
3600 GENK

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De geregistreerde gegevens worden gebruikt om je als gebruiker op de hoogte te kunnen hou-den van de stand van zaken van een melding of aanvraag.

De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is de gegevens over een melding of een aanvraag af te handelen.
Deze gegevens worden nadien ook bijgehouden om bij een volgend gebruik van het e-loket bepaalde gegevens vooraf in te vullen zodat je ze niet telkens opnieuw moet ingeven.
Als gebruiker, kan je hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan je online uitoefenen.

Doorgeven van gegevens aan derden

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, indien dat voorzien is in de procedure waarvoor je een e-formulier invulde of indien wettelijk voorzien (wet, KB, decreet ...).
In alle andere gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als je daar expliciet toestemming voor gaf (bijvoorbeeld het doorgeven van gegevens als sollicitant aan andere geïnteresseerde werkgevers).

Veiligheidsmaatregelen

Het stadsbestuur van Genk verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou be-kend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt.

Inzage en correctie van gegevens

Als gebruiker of abonnee kan je toegang krijgen tot je geregistreerde persoonsgegevens en je hebt het recht op verbetering van onjuiste gegevens. Je gegevens kan je op elk moment zelf online bekijken via MijnGenk (zie rechtsboven). Toegang naar MijnGenk is wel alleen mogelijk mits het gebruik van de elektronische identiteitskaart (zie de informatie op de pagina ‘dienstverlening van A tot Z’ over het gebruik van de elektronische identiteitskaart). Je aanvraag voor inzage of verbetering kan je online aanvragen via een e-formulier.

Connectiegegevens

We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daarvoor gebruikt. Deze informatie omvat o.a. het IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Als je inlogt via het digitale loket gedeelte van de website, kunnen we de gegevens over jouw surfgedrag gebruiken om je een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te doen dat beter inspeelt op uw specifieke behoeften.

Cookies

Bij een internetbezoek plaatst het stadsbestuur van Genk cookies. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst telkens als je naar onze site surft.
De eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door ze uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en logfiles laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds telefonisch contacteren: T 089 65 3600 of via info@genk.be.