Inschrijven

Door de Corona-crisis kan Genk Loopt helaas niet doorgaan. Inmiddels heeft iedereen die zich had ingeschreven hierover een mail ontvangen. Tot 19 april kon gekozen worden om de inschrijving om te zetten naar de editie van volgend jaar, of om terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Momenteel is men volop bezig deze terugbetalingen te verwerken. Van wie geen reactie werd ontvangen, werd de inschrijving ook overgezet naar de editie van 2021. Voor vragen hieromtrent kan je terecht op sportingenk@genk.be.

Volgende editie is op zondag 9 mei 2021. Heel graag tot dan!

Hou je intussen fit en gezond!